Samenvattingen van landschappelijkheid
Het zichtbaar maken van het ongeziene...
Onderzoek naar de essentie van het schilderen,
daarbij is het landschap een van de mogelijke aanleidingen.